Follow by Email

Selasa, 27 September 2011

3 Doa Malaikat Jibril di Aamiin kan Rasulullah SAW

Suatu ketika Rosulullah SAW. hendak berkhotbah, dan saat Rosulullah menaiki mimbar, di tangga pertama Rosululluah mengatakan “amin”, ditangga kedua Rosulullah mengatakan “amin”, dan di tangga ketiga pun Rosulullah kembali mengatakan “amin”.
Para sahabat bertanya-tanya, mengapa Rosulullah mengucapkan amin sampai 3x saat hendak berkhotbah.

Setelah selesai Rosulullah SAW. berkhotbah, salah seorang sahabat bertanya kapada Rosulullah,
“ya Rosulullah, tadi kami melihat dan mendengar engkau mengucapkan kata “amin disetiap engkau menaiki tangga mimbar, apakah gerangan itu wahai kekasih ALLAH?
Rosulullah pun menjawab,
“disaat aku menaiki tangga partama, Jibril datang kepadaku dan bekata, “seseorang yang menemui orang tuanya dikala mereka hidup, tapi mereka tidak berbakti kepada orang tua mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka, ucapkanlah amin ya Muhammad”, maka aku pun mengucapkan “amin”.
Di tangga kedua, Jibril pun berkata lagi kepadaku, “seseorang yg menemui bulan ramadhan, akan tetapi ia tidak mendapatkan pengampunan dari ALLAH, maka ia akan masuk ke dalam neraka, ucapkanlah amin ya Muhammad!, aku pun berkata “amin”.
Dan disaat aku menaiki tangga yg ketiga, Jibril pun kembali mengatakan kepadaku, “seseorang yg disebutkan namamu disisinya, akan tatapi ia tidak bersalawat kepadamu, maka ia kelak akan masuk ka dalam neraka, ucapkanlah amin ya Muhammad”, aku pun berkata “Aamiin”.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar